Reference

boni kolaci logo

 

Boni kolači se prodaju u najvećim hipermarketima i prodavnicama prehrambene robe u Srbiji, a sarađivali takođe i sa velikim brojem kompanija i restorana.